Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Masthugget, Övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Masthugget, Övre 1538 24,4% 42,8% 21,7% 11,1% 6,3% 47,3% 52,7% 1,0% 2,7%
Summa 1538 24,4% 42,8% 21,7% 11,1% 6,3% 47,3% 52,7% 1,0% 2,7%

http://www.val.se