Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Masthuggstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Masthuggstorget 1290 26,0% 38,4% 21,1% 14,4% 5,3% 53,4% 46,6% 0,8% 4,0%
Summa 1290 26,0% 38,4% 21,1% 14,4% 5,3% 53,4% 46,6% 0,8% 4,0%

http://www.val.se