Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Slottsskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Slottsskogen 1135 18,9% 36,7% 19,2% 25,3% 4,7% 44,9% 55,1% 0,5% 3,6%
Summa 1135 18,9% 36,7% 19,2% 25,3% 4,7% 44,9% 55,1% 0,5% 3,6%

http://www.val.se