Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Vegastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Vegastaden 1259 24,4% 37,3% 21,7% 16,6% 5,1% 46,9% 53,1% 0,9% 4,0%
Summa 1259 24,4% 37,3% 21,7% 16,6% 5,1% 46,9% 53,1% 0,9% 4,0%

http://www.val.se