Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Änggården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Änggården 1182 18,9% 25,8% 25,7% 29,6% 9,9% 47,0% 53,0% 1,0% 3,6%
Summa 1182 18,9% 25,8% 25,7% 29,6% 9,9% 47,0% 53,0% 1,0% 3,6%

http://www.val.se