Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Haga 1783 15,5% 38,6% 27,8% 18,2% 6,5% 46,6% 53,4% 1,3% 6,2%
Summa 1783 15,5% 38,6% 27,8% 18,2% 6,5% 46,6% 53,4% 1,3% 6,2%

http://www.val.se