Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Nilssonsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Nilssonsberg 1806 21,5% 32,5% 22,0% 24,0% 4,7% 47,2% 52,8% 0,6% 4,7%
Summa 1806 21,5% 32,5% 22,0% 24,0% 4,7% 47,2% 52,8% 0,6% 4,7%

http://www.val.se