Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Linné

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Linné 1525 19,9% 39,3% 22,9% 17,9% 6,0% 48,1% 51,9% 0,9% 4,1%
Summa 1525 19,9% 39,3% 22,9% 17,9% 6,0% 48,1% 51,9% 0,9% 4,1%

http://www.val.se