Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Linnéplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Linnéplatsen 1066 20,3% 34,0% 25,1% 20,6% 5,1% 47,7% 52,3% 0,4% 3,2%
Summa 1066 20,3% 34,0% 25,1% 20,6% 5,1% 47,7% 52,3% 0,4% 3,2%

http://www.val.se