Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Långgatorna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Långgatorna 1705 27,4% 38,5% 21,3% 12,8% 5,0% 51,4% 48,6% 0,5% 9,3%
Summa 1705 27,4% 38,5% 21,3% 12,8% 5,0% 51,4% 48,6% 0,5% 9,3%

http://www.val.se