Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Olivedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Olivedal 1702 24,3% 38,5% 22,3% 14,9% 7,5% 47,5% 52,5% 0,6% 3,9%
Summa 1702 24,3% 38,5% 22,3% 14,9% 7,5% 47,5% 52,5% 0,6% 3,9%

http://www.val.se