Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Risåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Risåsen 1144 32,0% 39,2% 17,9% 10,8% 6,0% 48,3% 51,7% 0,3% 4,1%
Summa 1144 32,0% 39,2% 17,9% 10,8% 6,0% 48,3% 51,7% 0,3% 4,1%

http://www.val.se