Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Majorna-Linné, Sveaplan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna-Linné, Sveaplan 1367 14,4% 31,1% 25,2% 29,3% 3,7% 47,1% 52,9% 0,9% 3,6%
Summa 1367 14,4% 31,1% 25,2% 29,3% 3,7% 47,1% 52,9% 0,9% 3,6%

http://www.val.se