Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Framnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Framnäs 1513 34,6% 35,4% 12,7% 17,3% 9,0% 45,8% 54,2% 0,9% 3,6%
Summa 1513 34,6% 35,4% 12,7% 17,3% 9,0% 45,8% 54,2% 0,9% 3,6%

http://www.val.se