Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Fredriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Fredriksdal 1017 30,9% 31,7% 19,2% 18,3% 9,5% 50,3% 49,7% 0,8% 3,6%
Summa 1017 30,9% 31,7% 19,2% 18,3% 9,5% 50,3% 49,7% 0,8% 3,6%

http://www.val.se