Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Fridkullagatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Fridkullagatan m fl 1467 38,2% 31,8% 15,4% 14,6% 10,6% 48,8% 51,2% 0,7% 3,6%
Summa 1467 38,2% 31,8% 15,4% 14,6% 10,6% 48,8% 51,2% 0,7% 3,6%

http://www.val.se