Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Getebergsäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Getebergsäng 1472 25,7% 37,4% 19,0% 18,0% 6,7% 47,8% 52,2% 0,8% 3,9%
Summa 1472 25,7% 37,4% 19,0% 18,0% 6,7% 47,8% 52,2% 0,8% 3,9%

http://www.val.se