Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Kristinehöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Kristinehöjd 1371 36,0% 38,4% 12,5% 13,1% 5,8% 48,6% 51,4% 0,7% 5,1%
Summa 1371 36,0% 38,4% 12,5% 13,1% 5,8% 48,6% 51,4% 0,7% 5,1%

http://www.val.se