Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Krokslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Krokslätt 1356 24,3% 32,1% 22,1% 21,6% 6,6% 47,9% 52,1% 1,0% 3,5%
Summa 1356 24,3% 32,1% 22,1% 21,6% 6,6% 47,9% 52,1% 1,0% 3,5%

http://www.val.se