Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Mossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Mossen 1116 77,6% 11,8% 5,1% 5,5% 27,3% 53,9% 46,1% 0,9% 2,9%
Summa 1116 77,6% 11,8% 5,1% 5,5% 27,3% 53,9% 46,1% 0,9% 2,9%

http://www.val.se