Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Olofshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Olofshöjd 828 78,6% 15,0% 4,1% 2,3% 33,7% 63,8% 36,2% 1,8% 7,7%
Summa 828 78,6% 15,0% 4,1% 2,3% 33,7% 63,8% 36,2% 1,8% 7,7%

http://www.val.se