Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Johanneberg, Nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Johanneberg, Nedre 1956 41,7% 21,7% 19,0% 17,6% 11,5% 49,6% 50,4% 0,5% 5,0%
Summa 1956 41,7% 21,7% 19,0% 17,6% 11,5% 49,6% 50,4% 0,5% 5,0%

http://www.val.se