Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Johanneberg, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Johanneberg, Södra 1483 40,5% 35,1% 12,7% 11,7% 8,5% 50,6% 49,4% 0,4% 4,9%
Summa 1483 40,5% 35,1% 12,7% 11,7% 8,5% 50,6% 49,4% 0,4% 4,9%

http://www.val.se