Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Johanneberg, Övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Johanneberg, Övre 1603 39,4% 28,8% 15,8% 16,0% 13,5% 50,4% 49,6% 0,7% 12,2%
Summa 1603 39,4% 28,8% 15,8% 16,0% 13,5% 50,4% 49,6% 0,7% 12,2%

http://www.val.se