Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Landala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landala 1380 26,4% 33,6% 19,6% 20,4% 7,0% 45,9% 54,1% 0,6% 6,6%
Summa 1380 26,4% 33,6% 19,6% 20,4% 7,0% 45,9% 54,1% 0,6% 6,6%

http://www.val.se