Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Landalagången m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landalagången m fl 1150 33,4% 25,6% 16,3% 24,8% 6,5% 46,3% 53,7% 1,0% 3,7%
Summa 1150 33,4% 25,6% 16,3% 24,8% 6,5% 46,3% 53,7% 1,0% 3,7%

http://www.val.se