Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Doktor Forselius gata m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Doktor Forselius gata m fl 1321 30,4% 32,8% 17,3% 19,6% 12,2% 48,3% 51,7% 1,0% 3,9%
Summa 1321 30,4% 32,8% 17,3% 19,6% 12,2% 48,3% 51,7% 1,0% 3,9%

http://www.val.se