Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Guldheden vattentornet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Guldheden vattentornet 1674 22,9% 37,9% 19,9% 19,3% 5,1% 49,1% 50,9% 0,5% 3,6%
Summa 1674 22,9% 37,9% 19,9% 19,3% 5,1% 49,1% 50,9% 0,5% 3,6%

http://www.val.se