Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Guldheden, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Guldheden, Norra 1460 25,0% 40,8% 17,2% 17,0% 6,8% 48,8% 51,2% 0,9% 3,7%
Summa 1460 25,0% 40,8% 17,2% 17,0% 6,8% 48,8% 51,2% 0,9% 3,7%

http://www.val.se