Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Guldheden, Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Guldheden, Södra 1301 27,9% 36,9% 16,1% 19,1% 7,0% 47,2% 52,8% 1,1% 3,3%
Summa 1301 27,9% 36,9% 16,1% 19,1% 7,0% 47,2% 52,8% 1,1% 3,3%

http://www.val.se