Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Landala Egnahem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landala Egnahem 1334 35,5% 31,9% 15,1% 17,5% 8,2% 47,8% 52,2% 0,7% 3,7%
Summa 1334 35,5% 31,9% 15,1% 17,5% 8,2% 47,8% 52,2% 0,7% 3,7%

http://www.val.se