Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Valand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Valand 1179 24,3% 33,1% 22,4% 20,2% 6,4% 50,4% 49,6% 0,6% 5,1%
Summa 1179 24,3% 33,1% 22,4% 20,2% 6,4% 50,4% 49,6% 0,6% 5,1%

http://www.val.se