Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Vasastaden, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Vasastaden, Norra 1528 27,0% 38,9% 19,5% 14,6% 6,7% 52,7% 47,3% 0,8% 6,6%
Summa 1528 27,0% 38,9% 19,5% 14,6% 6,7% 52,7% 47,3% 0,8% 6,6%

http://www.val.se