Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Vasastaden, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Vasastaden, Östra 1487 22,3% 38,8% 23,1% 15,8% 7,9% 51,8% 48,2% 0,9% 6,1%
Summa 1487 22,3% 38,8% 23,1% 15,8% 7,9% 51,8% 48,2% 0,9% 6,1%

http://www.val.se