Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Nordstan-Otterhällan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Nordstan-Otterhällan 1770 25,9% 33,7% 23,1% 17,3% 6,4% 52,5% 47,5% 1,0% 4,1%
Summa 1770 25,9% 33,7% 23,1% 17,3% 6,4% 52,5% 47,5% 1,0% 4,1%

http://www.val.se