Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Friggagatan-Stampen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Friggagatan-Stampen 1460 22,3% 39,9% 19,9% 17,9% 4,7% 49,4% 50,6% 0,8% 3,6%
Summa 1460 22,3% 39,9% 19,9% 17,9% 4,7% 49,4% 50,6% 0,8% 3,6%

http://www.val.se