Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Gullbergsvass-Svingeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Gullbergsvass-Svingeln 1704 48,0% 38,7% 9,2% 4,0% 8,2% 51,5% 48,5% 0,4% 2,8%
Summa 1704 48,0% 38,7% 9,2% 4,0% 8,2% 51,5% 48,5% 0,4% 2,8%

http://www.val.se