Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Gårda, Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Gårda, Norra 1103 31,1% 39,1% 20,5% 9,3% 5,7% 53,1% 46,9% 0,5% 1,6%
Summa 1103 31,1% 39,1% 20,5% 9,3% 5,7% 53,1% 46,9% 0,5% 1,6%

http://www.val.se