Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Odinsgatan-Stampen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Odinsgatan-Stampen 1630 28,7% 30,0% 19,7% 21,6% 6,9% 50,8% 49,2% 0,5% 3,4%
Summa 1630 28,7% 30,0% 19,7% 21,6% 6,9% 50,8% 49,2% 0,5% 3,4%

http://www.val.se