Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Bohusgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Bohusgatan m fl 1458 14,9% 31,1% 28,5% 25,4% 5,0% 48,4% 51,6% 0,7% 4,5%
Summa 1458 14,9% 31,1% 28,5% 25,4% 5,0% 48,4% 51,6% 0,7% 4,5%

http://www.val.se