Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum, Hedås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Hedås 1218 20,0% 33,7% 24,5% 21,8% 5,5% 49,1% 50,9% 0,7% 6,2%
Summa 1218 20,0% 33,7% 24,5% 21,8% 5,5% 49,1% 50,9% 0,7% 6,2%

http://www.val.se