Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Gubbero

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Gubbero 1239 30,3% 40,7% 12,5% 16,5% 4,5% 48,5% 51,5% 0,4% 3,9%
Summa 1239 30,3% 40,7% 12,5% 16,5% 4,5% 48,5% 51,5% 0,4% 3,9%

http://www.val.se