Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Olskroken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Olskroken 1347 23,4% 35,9% 20,5% 20,3% 6,3% 47,2% 52,8% 0,2% 2,8%
Summa 1347 23,4% 35,9% 20,5% 20,3% 6,3% 47,2% 52,8% 0,2% 2,8%

http://www.val.se