Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Redberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Redberget 1183 31,4% 45,8% 15,5% 7,3% 6,3% 48,8% 51,2% 0,6% 3,6%
Summa 1183 31,4% 45,8% 15,5% 7,3% 6,3% 48,8% 51,2% 0,6% 3,6%

http://www.val.se