Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Redbergsplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Redbergsplatsen 1163 22,7% 35,5% 19,7% 22,1% 3,5% 45,6% 54,4% 0,4% 3,4%
Summa 1163 22,7% 35,5% 19,7% 22,1% 3,5% 45,6% 54,4% 0,4% 3,4%

http://www.val.se