Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Bagaregården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Bagaregården 1027 24,3% 46,3% 23,1% 6,2% 7,4% 46,3% 53,7% 1,1% 3,4%
Summa 1027 24,3% 46,3% 23,1% 6,2% 7,4% 46,3% 53,7% 1,1% 3,4%

http://www.val.se