Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Ånäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Ånäs 1187 32,2% 42,9% 16,9% 8,0% 5,9% 47,9% 52,1% 0,7% 3,3%
Summa 1187 32,2% 42,9% 16,9% 8,0% 5,9% 47,9% 52,1% 0,7% 3,3%

http://www.val.se