Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Redbergslid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Redbergslid 1675 29,7% 35,2% 18,6% 16,6% 6,3% 48,5% 51,5% 0,8% 2,9%
Summa 1675 29,7% 35,2% 18,6% 16,6% 6,3% 48,5% 51,5% 0,8% 2,9%

http://www.val.se