Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Strömmensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Strömmensberg 1383 30,1% 34,1% 17,9% 18,0% 6,3% 46,1% 53,9% 0,4% 3,0%
Summa 1383 30,1% 34,1% 17,9% 18,0% 6,3% 46,1% 53,9% 0,4% 3,0%

http://www.val.se