Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örgryte-Härlanda, Kallebäck, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örgryte-Härlanda, Kallebäck, Östra 1662 27,3% 38,5% 17,0% 17,1% 6,1% 47,5% 52,5% 0,7% 2,9%
Summa 1662 27,3% 38,5% 17,0% 17,1% 6,1% 47,5% 52,5% 0,7% 2,9%

http://www.val.se